Illustrasjoner

De beste 3d illustrasjoner forteller en historie, vekker oppmerksomhet og skaper forståelse.
Når prosjekter blir omtalt i media er det illustrasjonene som setter seg i minnet. Derfor er det avgjørende med virkelighetstro illustrasjoner som skaper god stemning og engasjerer publikum.

Nedenfor kan du se et utvalg av prosjekter hvor vi har levert denne tjenesten

Bryggebyen – Byggetrinn 3

Benestadheia 100-104

Benestadheia 50-64

Østfoldbanen Hensetting

Sukkevannslia 4-6-8

Benestadheia 70-72

Drangsvann – Byggetrinn 3

Drangsvann – Sukkevannslia 75

Kanalbyen – Byggetrinn 2C

Marvika Torv – Byggetrinn 2

SIA – Nytt velferdsbygg

Landebukta

Drangsvann – Benestadheia17

Tønnevollskogen Byggetrinn 2

Drangsvann – Sukkevannslia 71-73-75

Sukkervannslia 60-74

Drangsvann – Byggetrinn 2

Lagerseksjoner Hamar Næringspark

Lagerseksjoner Sviland

Lagerseksjoner Moss & Våler Næringspark

Bryggebyen Vindholmen – Bygg F

Solåsen His – Reguleringsplan

E39 Mandal Øst – Detaljregulering

Wingejordet – Bryggen

InterCity Dovrebanen

Eilert Sundt VGS

Vassmyra ungdomsskole

Bryggebyen Vindholmen

E16 Bjørum-Skaret

Gullknapp Drone Testsenter

DONG Energy Wind Power – Detaljdesign

Bergbakken

Strai Kjøkken & Bad

Marvika Torv

E39 Gartnerløkka – Reguleringsplan

Kanalbyen – Byggetrinn 2B

Sandbukta–Moss–Såstad

Drangsvann Sukkevannslia

Ekeberg Gartneri – Reguleringsplan

Kjellandsheia

Teie – Gatebruksplan

Grimstad Campus – Helselab

Linnomtunet – Reguleringsplan

Kvartal 71 – Skisseprosjekt

E18 ny Varoddbru – prosjektering

Grimstad Havn – Mulighetsstudie

E39 – Sulafjorden Mulighetsstudie

Skisse prosjekt nytt bibliotek i Grimstad

Mulighetsstudie fengsel – Kjerlingland

Grimstad Campus Idrettshall

Trondheim Bymodell

Kristiansand Kvartal 14 og 15 – Arkitektkonkurranse

Eidet Omsorgssenter

Kokkenes Mulighetsstudie

Søgne VGS – Skisse ny skole

Kjøita – Secret Garden

Kjøita Secret Garden – Kontorbygg

Holmestrand – Den nye byen

Dvergsnesheia

Driva Bru – Reguleringsplan

Møreaksen – Idéskisse

Hunsøya – Reguleringsplan

Kjøita Zenit

Mortensrud

Galtesund Panorama

Marvika – Detaljregulering

Revetal – Planforslag

Elverhøybrua – Sunndalsrøra

Strømsheia – Områderegulering

Vikafossen kraftverk

Kristiansand – Vesterhavna