Illustrasjoner

Solåsen His – Reguleringsplan

E39 Mandal Øst – Detaljregulering

Wingejordet – Bryggen

InterCity Dovrebanen

Eilert Sundt VGS

Vassmyra ungdomsskole

Bryggebyen Vindholmen

E16 Bjørum-Skaret

Gullknapp Drone Testsenter

DONG Energy Wind Power – Detaljdesign

Bergbakken

Strai Kjøkken & Bad

Marvika Torv

E39 Gartnerløkka – Reguleringsplan

Kanalbyen – Byggetrinn 2B

Sandbukta–Moss–Såstad

Drangsvann Sukkevannslia

Grimstad Campus – Helselab

Linnomtunet – Reguleringsplan

Kvartal 71 – Skisseprosjekt

E18 ny Varoddbru – prosjektering

Grimstad Havn – Mulighetsstudie

E39 – Sulafjorden Mulighetsstudie

Skisse prosjekt nytt bibliotek i Grimstad

Mulighetsstudie fengsel – Kjerlingland

Grimstad Campus Idrettshall

Trondheim Bymodell

Kristiansand Kvartal 14 og 15 – Arkitektkonkurranse

Eidet Omsorgssenter

Kokkenes Mulighetsstudie

Søgne VGS – Skisse ny skole

Kjøita – Secret Garden

Kjøita Secret Garden – Kontorbygg

Holmestrand – Den nye byen

Dvergsnesheia

Driva Bru – Reguleringsplan

Møreaksen – Idéskisse

Hunsøya – Reguleringsplan

Kjøita Zenit

Mortensrud

Galtesund Panorama

Marvika – Detaljregulering

Revetal – Planforslag

Elverhøybrua – Sunndalsrøra

Strømsheia – Områderegulering

Vikafossen kraftverk

Kristiansand – Vesterhavna