Foto / video matching

På grunn av gjenkjennelsesverdien som publikum opplever, i tillegg til det helhetlige kvalitetsinntrykket denne type visualisering gir, er dette det vi får flest bestillinger på. Foto eller video blir matchet med korrekt kartgrunnlag og implementert med visualisering av prosjektert data.
Eksempler på bruksområde: Salgsillustrasjoner, Nyhetsartikler, Media

Nedenfor kan du se et utvalg av prosjekter hvor vi har levert denne tjenesten

Stumpfbygget – Nytt kontorbygg

Marvika Torv – Byggetrinn 2

SIA – Nytt velferdsbygg

Lagerseksjoner Sviland

Lagerseksjoner Moss & Våler Næringspark

Solåsen His – Reguleringsplan

Wingejordet – Bryggen

InterCity Dovrebanen – Mini-dokumentar om jernbanesaken i Hamar

Drangsvann Sukkevannslia

Lyse Elnett – Oppgradering av Jærnettet

Kjellandsheia

Åndalsnes Sentrum – Skisser nytt torg

Kjøita – Secret Garden

Kjøita Secret Garden – Kontorbygg

Kjøita Zenit

Mortensrud

Galtesund Panorama

Hamresanden Kristiansand – Ny vei