Animation

With animation, we present your project from its best side. Live images make it easier to convey a clear message. Animation is shared more frequently on social media and simplifies complex projects and processes to a greater extent than still images.
Examples of areas of use: Presentations, Sales, Marketing

Below you can see a selection of projects where we have provided this service

Drangsvann – Byggetrinn 3

Kanalbyen – Byggetrinn 2C

Drangsvann – Byggetrinn 2

Lagerseksjoner Hamar Næringspark

Lagerseksjoner Sviland

Lagerseksjoner Moss & Våler Næringspark

E39 Mandal Øst – Detaljregulering

InterCity Dovrebanen – Mini-dokumentar om jernbanesaken i Hamar

Hvervenmoen Næringspark

InterCity Dovrebanen

E16 Bjørum-Skaret

E18 Langangen – Rugtvedt Reguleringsplan

Gullknapp Drone Testsenter

E39 Gartnerløkka – Reguleringsplan

Sandbukta–Moss–Såstad

E6 Kvål – Melhus

Skålvær – en tidsreise til 1890-årene

Fosen Vindkraft

Kvartal 71 – Skisseprosjekt

E39 – Sulafjorden Mulighetsstudie

Fylkesveg Otrøya Gossen – Detaljregulering

Eidet Omsorgssenter

Søgne VGS – Skisse ny skole

Holmestrand – Den nye byen

Møreaksen – Idéskisse

Marvika – Detaljregulering

Revetal – Planforslag

Elverhøybrua – Sunndalsrøra

Kroodden i Historiens Lys

Vikafossen kraftverk