Animasjon

Med animasjon fremstiller vi ditt prosjekt fra sin beste side. Gjennom levende bilder blir det enklere å formidle et tydelig budskap. Animasjon deles hyppigere i sosiale medier samt forenkler komplekse prosjekter og prosesser i større grad enn stillbilder.
Eksempler på bruksområde: Presentasjoner, Salg, Markedsføring

Nedenfor kan du se et utvalg av prosjekter hvor vi har levert denne tjenesten

Drangsvann – Byggetrinn 3

Kanalbyen – Byggetrinn 2C

Drangsvann – Byggetrinn 2

Lagerseksjoner Hamar Næringspark

Lagerseksjoner Sviland

Lagerseksjoner Moss & Våler Næringspark

E39 Mandal Øst – Detaljregulering

InterCity Dovrebanen – Mini-dokumentar om jernbanesaken i Hamar

Hvervenmoen Næringspark

InterCity Dovrebanen

E16 Bjørum-Skaret

E18 Langangen – Rugtvedt Reguleringsplan

Gullknapp Drone Testsenter

E39 Gartnerløkka – Reguleringsplan

Sandbukta–Moss–Såstad

E6 Kvål – Melhus

Skålvær – en tidsreise til 1890-årene

Fosen Vindkraft

Kvartal 71 – Skisseprosjekt

E39 – Sulafjorden Mulighetsstudie

Fylkesveg Otrøya Gossen – Detaljregulering

Eidet Omsorgssenter

Søgne VGS – Skisse ny skole

Holmestrand – Den nye byen

Møreaksen – Idéskisse

Marvika – Detaljregulering

Revetal – Planforslag

Elverhøybrua – Sunndalsrøra

Kroodden i Historiens Lys

Vikafossen kraftverk