Analyse

I de tidligste fasene av bygg- og samferdselsprosjekter er det noen juridiske krav som skal oppnås. Den tydeligste måten man beviser dette på er ved å vise til pålitelige visuelle analyser.
Eksempler på bruksområde: Volumanalyse, Siktanalyse og Sol- /skyggeanalyse

Nedenfor kan du se et utvalg av prosjekter hvor vi har levert denne tjenesten

Bryggebyen – Byggetrinn 3

Kanalbyen – Byggetrinn 2C

Bryggebyen Vindholmen – Bygg F

Wingejordet – Bryggen

Bryggebyen Vindholmen

Lyse Elnett – Oppgradering av Jærnettet

Ekeberg Gartneri – Reguleringsplan

Grimstad Havn – Mulighetsstudie

Marvika – Detaljregulering