Tjenester

Solåsen His – Reguleringsplan

E39 Mandal Øst – Detaljregulering

Wingejordet – Bryggen

InterCity Dovrebanen – Mini-dokumentar om jernbanesaken i Hamar

Hvervenmoen Næringspark

InterCity Dovrebanen

Eilert Sundt VGS

Vassmyra ungdomsskole

AR Løsninger

Bryggebyen Vindholmen

E16 Bjørum-Skaret

E18 Langangen – Rugtvedt Reguleringsplan

Farrisbrua

Gullknapp Drone Testsenter

DONG Energy Wind Power – Detaljdesign

Bergbakken

Strai Kjøkken & Bad

Marvika Torv

E39 Gartnerløkka – Reguleringsplan

Kanalbyen – Byggetrinn 2B

Sandbukta–Moss–Såstad

E6 Kvål – Melhus

Drangsvann Sukkevannslia

Skålvær – en tidsreise til 1890-årene

Grimstad Campus – Helselab

Linnomtunet – Reguleringsplan

Fosen Vindkraft

Kvartal 71 – Skisseprosjekt

E18 ny Varoddbru – prosjektering

Grimstad Havn – Mulighetsstudie

E39 – Sulafjorden Mulighetsstudie

Skisse prosjekt nytt bibliotek i Grimstad

Fylkesveg Otrøya Gossen – Detaljregulering

Mulighetsstudie fengsel – Kjerlingland

Grimstad Campus Idrettshall

Trondheim Bymodell

Kristiansand Kvartal 14 og 15 – Arkitektkonkurranse

Eidet Omsorgssenter

Kokkenes Mulighetsstudie

Søgne VGS – Skisse ny skole

Åndalsnes Sentrum – Skisser nytt torg

Kjøita – Secret Garden

Kjøita Secret Garden – Kontorbygg

Holmestrand – Den nye byen

Dvergsnesheia

Driva Bru – Reguleringsplan

Møreaksen – Idéskisse

Hunsøya – Reguleringsplan

Kjøita Zenit

Mortensrud

Galtesund Panorama

Marvika – Detaljregulering

Revetal – Planforslag

Elverhøybrua – Sunndalsrøra

Strømsheia – Områderegulering

Kroodden i Historiens Lys

Vikafossen kraftverk

Hamresanden Kristiansand – Ny vei

Kristiansand – Vesterhavna