Reguleringsplan

Storetveit Ungdomskole

Eyde Material Park

Drangsvann – Byggetrinn 3

Campusparken i Grimstad

Ny Nerlandsøybru

Drangsvann – Byggetrinn 2

Solåsen His – Reguleringsplan

E39 Mandal Øst – Detaljregulering

E18 Langangen – Rugtvedt Reguleringsplan

E39 Gartnerløkka – Reguleringsplan

Sandbukta–Moss–Såstad

E6 Kvål – Melhus

Drangsvann Sukkevannslia

Ekeberg Gartneri – Reguleringsplan

Teie – Gatebruksplan

Linnomtunet – Reguleringsplan

Fylkesveg Otrøya Gossen – Detaljregulering

Trondheim Bymodell

Holmestrand – Den nye byen

Driva Bru – Reguleringsplan

Hunsøya – Reguleringsplan

Marvika – Detaljregulering

Revetal – Planforslag

Elverhøybrua – Sunndalsrøra

Strømsheia – Områderegulering