Buildings

Storetveit Ungdomskole

Lillemoen Care homes

Stumpfbygget – Nytt kontorbygg

SIA – Nytt velferdsbygg

Lagerseksjoner Hamar Næringspark

Lagerseksjoner Sviland

Lagerseksjoner Moss & Våler Næringspark

Hvervenmoen Næringspark

Eilert Sundt VGS

Vassmyra ungdomsskole

Sandbukta–Moss–Såstad

Grimstad Campus – Helselab

Kvartal 71 – Skisseprosjekt

Grimstad Campus Idrettshall

Kristiansand Kvartal 14 og 15 – Arkitektkonkurranse

Eidet Omsorgssenter

Søgne VGS – Skisse ny skole

Kjøita Secret Garden – Kontorbygg