Ny Nerlandsøybru

Klient: Møre og Romsdal fylkeskommune
År: 2021
Rådgiver: Rambøll

Rambøll prosjekterer ny bru mellom Kvalsund og Igesund i Herøy kommune i Møre og Romsdal

Rambøll sitt pilotprosjekt på interaktiv presentasjonsmodell produsert i Unreal Engine

Eksisterende bru er smal og har store korrosjonskader. Ny bru blir ca. 600m lang med vegbredde på 7 m. Rambøll er blitt engasjert av Møre og Romsdal fylkeskommune til å detaljprosjektere den nye brua frem til teknisk delgodkjenning og med opsjon på ferdig prosjektering etter teknisk delgodkjenning. Følgende fag er med i oppgaven: Bru, veg, VA, elektro og geoteknikk.

Sjekk ut video fra vår nye interaktive presentasjonsmodell nedenfor