Geomatikk

For å oppnå realisme og nøyaktighet i våre visualiseringsprodukter, er det nødvendig å kunne plassere modellene i den virkelige verden, samt benytte geografisk informasjon for å gjenskape eksisterende situasjon på en best mulig måte. Geomatikkspesialistene i Rambøll samarbeider tett med Visualiseringsteamet for å kunne levere best mulig produkt til våre kunder.

Geomatikk blir beskrevet som samlebegrep for innsamling, lagring, prosessering, analyse og presentasjon av geografiske data. Fagområdet kan dele i: Geodesi (omhandler jordens form og størrelse, og omfatter blant annet geodetiske målinger), Fotogrammetri og fjernmåling (innsamling av data ved hjelp av landmåling, flyfoto, laserskanning og andre sensorer), og Geografisk Informasjonsvitenskap (geografisk databaser, analysator og kartografisk fremstilling).

Rambølls Geomatikkteam består av 7 erfarne medarbeidere, med høy faglig kompetanse. Rambøll er den største leverandøren av kartdata (FKB) i det offentlige kartmarkedet (GeoVEKST). Vi er totalleverandør av geomatikktjenester, og har erfaring i blant annet kartproduksjon, analysearbeid/GIS, terrengmodellering, datainnsamling og prosessering, produksjon av ortofoto, forberedelse av grunnlagsdata til visualiseringsoppdrag.